შავი/თეთრი კარკასი. სამოქალაქო და სამრეწველო მშენებლობა.